DRUKUJ
2016-02-04

Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata
2015-2022.

Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022. UCHWAŁA NR XIV/100/15 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE