DRUKUJ
2015-03-27

Szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto
Bełchatów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Renata Szustakiewicz
tel. 44/632-15-96
http://szpnr1.home.pl

http://www.e-bip.pl/Start/12530
sp1@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierzy POW
ul. Sienkiewicza 25
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Beata Walenczak - Frukacz
tel. 44/632-17-92

http://www.sp3.belchatow.pl
http://www.e-bip.pl/start/12532
sp3@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego
ul. Lipowa 11
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Izabela Anioł

tel. 44/632-22-18
http://www.czworka.info
http://e-bip.pl/start/12533
sp4@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego
ul. Szkolna 10
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Ewa Kępa
tel. 44/632-66-14

http://www.sp5belchatow.edupage.org
https://sp5belchatow.bip.gov.pl
sp5@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
os. Dolnośląskie 112A
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Maria Łazuga
tel. 44/632-22-06

http://sp8belchatow.pl/
https://sp8belchatow.bip.gov.pl/

sp8@belchatow.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9
os. Dolnośląskie 204A i ul. Edwardów 5
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Małgorzata Rupieta
tel. 44/633-46-80, 44/632-42-46

http://www.zspnr9.pl
https://zs-p9belchatow.bip.wikom.pl
sp9@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Witolda Budryka 7
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Agnieszak Ludwiczak-Maszewska
tel. 44/633-64-21

https://sp12belchatow.edupage.org
https://sp12belchatow.bip.gov.pl
sp12@belchatow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi
ul. Juliusza Słowackiego 8
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Urszula Dudek - Nitecka
tel. 44/633-41-41

http://www.sp13.eu
http://e-bip.pl/start/12539
sp13@belchatow.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul.
Edwardów 5
97-400 Bełchatów
Dyrektor:
Ewa Mękarska
tel. 44/632-12-63

http://www.mickiewicz.belchatow.pl
http://e-bip.pl/start/12531
lo3@mickiewicz.belchatow.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Pod Topolą
ul. 1 Maja 4a
97-400 Bełchatów
Dyrektor:
Izabela Czaja
tel. 44/632-12-67

http://www.ps1belchatow.wikom.pl
http://ps1belchatow.bip.gov.pl/
ps1@belchatow.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Akademia Bolka i Lolka
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 3
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Anna Łuszcz - Kędziak
tel. 44/633-43-85

http://ps2belchatow.edupage.org
http://ps2belchatow.bip.gov.pl/
ps2@belchatow.pl

Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3
os. Okrzei 15A
97-400 Bełchatów
Dyrektor:
Aneta Dąbrowska
tel. 44/632-46-41

http://www.ps3.belchatow.pl/
http://www.bip.ips3belchatow.wikom.pl
ps3@belchatow.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 4
os. 1 Maja 8
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Elżbieta Ceglarek

tel. 44/632-26-15
http://www.ps4belchatow.wikom.pl
http://www.bip.ps4belchatow.wikom.pl
ps4@belchatow.pl
 

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Jana Brzechwy
os. Dolnośląskie 222a
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Mirosława Grzybek
tel. 44/633-47-00

http://www.ps5belchatow.wikom.pl
http://www.bip.ps5belchatow.wikom.pl

ps5@
belchatow.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. Marii Kownackiej
ul. Witolda Budryka 12A
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Iwona Skrzypińska
tel. 44/633-63-99
http://www.ps6belchatow. wikom.pl
http://ps6belchatow.bip.gov.pl/

ps6@belchatow.pl


Przedszkole Samorządowe Nr 7 im. Krasnala Hałabały
ul. Edwardów 31
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Marta Golis
tel. 44/632-66-37
http://www.ps7belchatow.wikom.pl

www.bip.ps7belchatow.wikom.pl
ps7@belchatow.pl


Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Bajkowy Zakątek
ul. Szkolna 14
97-400 Bełchatów
Dyrektor: Renata Karczewska
tel. 44/633-30-88

http://www.ps8belchatow.wikom.pl
www.bip.ps8belchatow.wikom.pl
ps8@belchatow.pl