Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 359/2018 z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjno-likwidacyjnej do
oceny stanu zużycia i przydatności środków trwałych
zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Skarbu Miasta, Wydział
Organizacyjny, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Zespół ds.
Informatyki oraz Zespól Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych
17.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 358/2018 z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
17.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 357/2018 z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
podstawowych, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 oraz
Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
17.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 356/2018 z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony zdrowia
17.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 355/2018 z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie sporządzenia list mieszkaniowych
17.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 354/2018 z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
17.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 353/2018 z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
17.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 352/2018 z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
17.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 351/2018 z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa
wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury
17.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 350/2018 z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony zdrowia
12.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się