Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 369/2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
jednostce budżetowej - Miejskiemu Centrum Sportu w Bełchatowie.
30.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 368/2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Skarbu
Miasta, Wydział Organizacyjny, Wydział Promocji, Kultury i
Sportu, Zespół ds. Informatyki oraz Zespół ds. Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych
30.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 367/2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
30.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 366/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Bełchatów położonej w obrębie 12 w Bełchatowie na rzecz
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w
Bełchatowie
24.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 365/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
23.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 364/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
23.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 363/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta
Bełchatowa dla trenerów oraz innych osób wyróżniających
się w działalności sportowej
23.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 362/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta
Bełchatowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
23.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 361/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
23.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 360/2018 z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu, sprzedaży , podawania i
spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta
Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu
20 października 2018 r. o godzinie 17.00 przy ul. Sportowej 3 w
Bełchatowie
17.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się