Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 419/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
21.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 418/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzenia
inwentaryzacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku
21.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 417/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
19.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 416/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
13.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 415/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
13.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 414/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok
13.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 413/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta
Bełchatowa dla trenerów oraz innych osób wyróżniających
się w działalności sportowej
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 412/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta
Bełchatowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 411/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację budynku
położonego przy ul. Kościuszki 15a, na działce nr 819/3 w
obrębie 9 m. Bełchatowa
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 410/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
12.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się