Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 367/2017 z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 347/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 366/2017 z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa
animatorowi kultury Panu Marianowi Wójcikowi
31.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 365/2017 z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 364/2017 z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w
Urzędzie Miasta Bełchatowa
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 363/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Bełchatowa Komisji
Inwentaryzacyjnej oraz Przewodniczących Zespołów spisowych
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 362/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku jednostce
organizacyjnej- Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 9 w
Bełchatowie
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 361/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 360/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 359/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 358/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
24.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się