Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 366/2017 z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Bełchatowa
animatorowi kultury Panu Marianowi Wójcikowi
31.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 365/2017 z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 364/2017 z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w
Urzędzie Miasta Bełchatowa
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 363/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Bełchatowa Komisji
Inwentaryzacyjnej oraz Przewodniczących Zespołów spisowych
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 362/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku jednostce
organizacyjnej- Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 9 w
Bełchatowie
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 361/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 360/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 359/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 358/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 357/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w przedszkolach samorządowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
24.10.2017 więcej