Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 376/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 357/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie
powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli w przedszkolach samorządowych, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 375/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania
publicznego z zakresu ochrony zdrowia
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 374/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania
Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu "Energia, natura i
tradycja - na bełchatowskim szlaku"
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 373/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. promocji w
Wydziale Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta
Bełchatowa
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 372/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 371/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 370/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Zespół ds.
Infrastruktury Technicznej
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 369/2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 368/2017 z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
03.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 367/2017 z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 347/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
03.11.2017 więcej