Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 396/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 395/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 394/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony zdrowia
27.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 393/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. programów
Środowiskowych w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta
Bełchatowa
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 392/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i powołania
Zespołu spisowego.
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 391/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 390/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 389/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 388/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa.
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 387/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Wydział Organizacyjny
22.11.2017 więcej