Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 397/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 396/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 395/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
28.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 394/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony zdrowia
27.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 393/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. programów
Środowiskowych w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta
Bełchatowa
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 392/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i powołania
Zespołu spisowego.
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 391/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 390/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 389/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
22.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 388/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa.
22.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się