Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 416/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
gmina Miasto Bełchatów
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 415/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu turystyki i rekreacji
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 414/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania składu Komisji Kwalifikacyjnej do oceny
przydatności składników majątku ruchomego do dalszego
użytkowania zgłoszonych do zagospodarowania przez Wydział
Organizacyjny Urzędu Miasta Bełchatowa.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 413/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do
likwidacji przez Wydział Organizacyjny
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 412/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/2016 z dnia 10
października 2016 roku.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 411/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 228/2014 z dnia 13
października 2014 roku
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 410/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 314/15 z dnia 14 października
2015 roku.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 409/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 408/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 392/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i powołania Zespołu
spisowego.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 407/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
07.12.2017 więcej