Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 417/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto
Bełchatów
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 416/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
gmina Miasto Bełchatów
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 415/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu turystyki i rekreacji
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 414/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania składu Komisji Kwalifikacyjnej do oceny
przydatności składników majątku ruchomego do dalszego
użytkowania zgłoszonych do zagospodarowania przez Wydział
Organizacyjny Urzędu Miasta Bełchatowa.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 413/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do
likwidacji przez Wydział Organizacyjny
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 412/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/2016 z dnia 10
października 2016 roku.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 411/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 228/2014 z dnia 13
października 2014 roku
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 410/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 314/15 z dnia 14 października
2015 roku.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 409/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 408/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 392/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i powołania Zespołu
spisowego.
07.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się