Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 437/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku
zwrotu Muzeum Regionalnemu w Bełchatowie mienia ruchomego
będącego na stanie Urzędu Miasta Bełchatowa.
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 436/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 435/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 434/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 433/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania ryzykiem i szansami w
Urzędzie Miasta Bełchatowa
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 432/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
Miasta Bełchatowa
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 431/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Bełchatowa
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 430/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu
Miasta Bełchatowa
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 429/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bełchatowa
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 428/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
15.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się