Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 436/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 435/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 434/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 433/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania ryzykiem i szansami w
Urzędzie Miasta Bełchatowa
20.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 432/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
Miasta Bełchatowa
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 431/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Bełchatowa
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 430/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu
Miasta Bełchatowa
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 429/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bełchatowa
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 428/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
15.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 427/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji
Konkursowej powoływanej do ipiniowaia składanych w otwartym
konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2018 roku
13.12.2017 więcej