Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności
24.04.2015 więcej
Prowadzenie Egzekucji Administracyjnej
Prowadzenie Egzekucji Administracyjnej Obowiązku Rocznego
Przygotowania Przedszkolnego lub Obowiązku Szkolnego
24.04.2015 więcej
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
24.04.2015 więcej
Podział nieruchomości
Podział nieruchomości
24.04.2015 więcej
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – zgłoszenie przedmiotu opodatkowania
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych –
zgłoszenie przedmiotu opodatkowania
24.04.2015 więcej
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – korekta opodatkowania w trakcie roku podatkowego
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych –
korekta opodatkowania w trakcie roku podatkowego
24.04.2015 więcej
Licencja na przewóz taksówką osobową
Licencja na przewóz taksówką osobową
24.04.2015 więcej
Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
23.04.2015 więcej
Nieodpłatne nabycie na mienie komunalne
Nieodpłatne nabycie na mienie komunalne środków trwałych od
osób fizycznych i prawnych
23.04.2015 więcej
Najem mieszkania komunalnego
Najem mieszkania komunalnego
23.04.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się