Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprzedaż gruntów miejskich stanowiących własność Miasta Bełchatowa
Sprzedaż gruntów miejskich stanowiących własność Miasta
Bełchatowa
04.05.2015 więcej
Sporządzenie aktu zgonu
Sporządzenie aktu zgonu
04.05.2015 więcej
Sporządzenie aktu urodzenia
Sporządzenie aktu urodzenia
30.04.2015 więcej
Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
30.04.2015 więcej
Składanie deklaracji o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Składanie deklaracji o wyskości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
30.04.2015 więcej
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
30.04.2015 więcej
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i
leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
niemających osobowości prawnej
30.04.2015 więcej
Rozgraniczanie nieruchomości
Rozgraniczanie nieruchomości
30.04.2015 więcej
Regulacja tytułu prawnego
Regulacja tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego
30.04.2015 więcej
Przyznanie rekompensaty pieniężnej żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
Przyznanie rekompensaty pieniężnej żołnierzom rezerwy z
tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
30.04.2015 więcej