Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym
11.05.2015 więcej
Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
05.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa w dziale kultura i sztuka
Ubieganie się o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa
w dziale kultura i sztuka
05.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych
Ubieganie się o przyznanie dotacji dla szkół i przedszkoli
niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta
Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
05.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
04.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie dodatku energetycznego
Ubieganie się o przyznanie dodatku energetycznego
04.05.2015 więcej
Sprzedaż gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym
Sprzedaż gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym
04.05.2015 więcej
Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców
Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców
04.05.2015 więcej
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
04.05.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się