Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym
11.05.2015 więcej
Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
05.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa w dziale kultura i sztuka
Ubieganie się o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa
w dziale kultura i sztuka
05.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych
Ubieganie się o przyznanie dotacji dla szkół i przedszkoli
niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Miasta
Bełchatowa przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów
05.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
04.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie dodatku energetycznego
Ubieganie się o przyznanie dodatku energetycznego
04.05.2015 więcej
Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
04.05.2015 więcej
Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców
Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców
04.05.2015 więcej
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
04.05.2015 więcej