Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uzgodnienie lokalizacji / przebudowy zjazdów
Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdów
19.05.2015 więcej
Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach wewnętrznych
Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach
wewnętrznych
19.05.2015 więcej
Udzielanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych
Udzielanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz
publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez
podmioty inne niż Miasto Bełchatów
19.05.2015 więcej
Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania
19.05.2015 więcej
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
19.05.2015 więcej
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców
19.05.2015 więcej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
11.05.2015 więcej
Uchylenie czynności materialno-technicznej w przedmiocie zameldowania-wymeldowania
Uchylenie czynności materialno-technicznej w przedmiocie
zameldowania-wymeldowania
11.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe
Ubieganie się o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia
za wybitne osiągnięcia sportowe
11.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie stypendium artystycznego
Ubieganie się o przyznanie stypendium artystycznego
11.05.2015 więcej