Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
19.05.2015 więcej
Uzgodnienie lokalizacji / przebudowy zjazdów
Uzgodnienie lokalizacji/przebudowy zjazdów
19.05.2015 więcej
Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach wewnętrznych
Umieszczanie reklam na obiektach, gruntach komunalnych i drogach
wewnętrznych
19.05.2015 więcej
Udzielanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych
Udzielanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz
publicznych prowadzonych na terenie Miasta Bełchatowa przez
podmioty inne niż Miasto Bełchatów
19.05.2015 więcej
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
19.05.2015 więcej
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców
19.05.2015 więcej
Udostępnianie na wniosek informacji publicznej/informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
Udostępnianie na wniosek informacji publicznej/informacji
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
11.05.2015 więcej
Uchylenie czynności materialno-technicznej w przedmiocie zameldowania-wymeldowania
Uchylenie czynności materialno-technicznej w przedmiocie
zameldowania-wymeldowania
11.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe
Ubieganie się o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia
za wybitne osiągnięcia sportowe
11.05.2015 więcej
Ubieganie się o przyznanie stypendium artystycznego
Ubieganie się o przyznanie stypendium artystycznego
11.05.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się