Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców.
26.05.2015 więcej
Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego
26.05.2015 więcej
Zamiana lokali mieszkalnych między zainteresowanymi stronami
Zamiana lokali mieszkalnych między zainteresowanymi stronami
26.05.2015 więcej
Zamiana dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych za pośrednictwem Urzędu Miasta
Zamiana dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych za
pośrednictwem Urzędu Miasta
26.05.2015 więcej
Zameldowanie w trybie administracyjnym
Zameldowanie w trybie administracyjnym
25.05.2015 więcej
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
25.05.2015 więcej
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
25.05.2015 więcej
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
25.05.2015 więcej
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wymeldowanie z pobytu stałego
25.05.2015 więcej
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Wymeldowanie z pobytu czasowego
22.05.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się