Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze Miasta Bełchatowa
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze
Miasta Bełchatowa
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt; ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami; prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
27.05.2015 więcej
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
27.05.2015 więcej
Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną
Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną
26.05.2015 więcej
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu usc/poza lokalem usc
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu usc/poza
lokalem usc
26.05.2015 więcej
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim
można zawrzeć małżeństwo za granicą.
26.05.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się