Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt; ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami; prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
27.05.2015 więcej
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
27.05.2015 więcej
Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną
Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną
26.05.2015 więcej
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu usc/poza lokalem usc
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu usc/poza
lokalem usc
26.05.2015 więcej
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
26.05.2015 więcej
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim
można zawrzeć małżeństwo za granicą.
26.05.2015 więcej
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców.
26.05.2015 więcej