Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
29.05.2015 więcej
Zameldowanie na pobyt stały
Zameldowanie na pobyt stały
29.05.2015 więcej
Zmiana miejsca pobytu stałego na terenie Miasta Bełchatowa
Zmiana miejsca pobytu stałego na terenie Miasta Bełchatowa
27.05.2015 więcej
Zmiana imienia i nazwiska
Zmiana imienia i nazwiska
27.05.2015 więcej
Zgoda na zajęcie terenów będących własnością Miasta Bełchatowa pod budowę inwestycji liniowych
Zgoda na zajęcie terenów będących własnością Miasta
Bełchatowa pod budowę inwestycji liniowych
27.05.2015 więcej
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
27.05.2015 więcej
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze Miasta Bełchatowa
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze
Miasta Bełchatowa
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
27.05.2015 więcej