Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Sylwia Witkowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie
22.05.2017 więcej
Marcin Szymczyk
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie
22.05.2017 więcej
Ewa Kościańska
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w
Bełchatowie
22.05.2017 więcej
Marek Tokarek
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie
22.05.2017 więcej
Anna Majchrzak
Dyrektor Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie
22.05.2017 więcej
Dorota Pędziwiatr
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
09.05.2016 więcej
Magdalena Forusińska
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie
09.05.2016 więcej
Dorota Kupska
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie
09.05.2016 więcej
Piotr Barasiński
Komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie
09.05.2016 więcej
Beata Piwowarska
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie
09.05.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się