Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego "Jaś i
Małgosia" w Bełchatowie
22.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 90/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisku Dyrektora Żłobka
Miejskiego "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie
22.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację komórek
gospodarczych o nr inw. 109/805 położonych przy ul. Fabrycznej
na działce 52 obr. 10 Miasta Bełchatowa
22.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
22.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
22.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 86/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
22.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w
Bełchatowie zmienionego zarządzeniem nr 80/2017 Prezydenta
Miasta Bełchatowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 72/2017 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13
marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
22.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 84/2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli
publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach
podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2017/2018
20.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 83/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia przedstawionych rozliczeń z udzielonych
z budżetu Miasta Bełchatowa w 2016 roku dotacji celowej na
sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół
prowadzonych przez osobę prawną lub osobę fizyczną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego.
20.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w
Bełchatowie
16.03.2017 więcej