Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 135/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i
sportu, pn. prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka
"Kibice Razem 2017"
21.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 134/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję osób
podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu Miasta Bełchatowa
nie zgłaszających się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej.
21.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 133/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
20.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 132/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac
związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach
"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
Bełchatowa na lata 2012-2032"
20.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 131/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
zmieniające Zarządzenie nr 178/2016 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu
Rozwoju Turystyki Miasta Bełchatowa na lata 2016-2022
19.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 130/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie Regulaminu czynności sprawdzających stanowiska ds.
Centralizacji Rozliczeń Podatku VAT Urzędu Miasta Bełchatowa
18.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 129 /2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – zadanie pod
nazwą: "Organizacja zajęć korekcyjno- usprawniających" dla
osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa
18.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 128/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony zdrowia
18.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
18.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 126/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
technicznego pawilonu handlowo-usługowego położonego przy ul.
Wieczorkiewicza, na os. Wolność, na działce nr 363/5, obręb
nr 10 Miasta Bełchatowa
18.04.2017 więcej