Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 355/2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa
wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury.
17.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 354/2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
17.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 353/2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do
likwidacji przez Zespół ds. Infrastruktury Technicznej
17.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 352/2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Zespół ds.
Infrastruktury Technicznej
17.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 351/2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację komórek
gospodarczych położonych przy pl. Wolności 21, na działce nr
360/4 w obrębie 10 m. Bełchatowa
17.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 350/2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację budynku
gospodarczego położonego przy pl. Wojska Polskiego 11, na
działce nr 237/21 w obrębie 12 m. Bełchatowa
17.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 349/2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia list mieszkaniowych
17.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 348/2017 z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 347/2017 z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 346/2017 z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania narkomanii
10.10.2017 więcej