Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXIII/292/17 z dnia 30 marca 2017
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/291/17 z dnia 30 marca 2017
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/290/17 z dnia 30 marca 2017
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Bełchatowa w roku 2017.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/289/17 z dnia 30 marca 2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/370/13 Rady Miejskiej
w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
wprowadzenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej należących do Miasta Bełchatowa.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/288/17 z dnia 30 marca 2017
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/287/17 z dnia 30 marca 2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/286/17 z dnia 30 marca 2017
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Policji przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Policji w Bełchatowie.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/285/17 z dnia 30 marca 2017
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/284/17 z dnia 30 marca 2017
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta
Bełchatowa na lata 2017 – 2022.
05.04.2017 więcej
Uchwała nr XXXIII/283/17 z dnia 30 marca 2017
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Bełchatowa na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia
2018 r.
05.04.2017 więcej
123