Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVIII/344/17 z dnia7 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 r.
20.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXVIII/343/17 z dnia7 września 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa.
20.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/342/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Pani Anny Graczyk na stanowisko Skarbnika
Miasta Bełchatowa.
11.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/341/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w
budżecie Miasta Bełchatowa na 2018 rok w celu udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu.
11.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/340/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu
Bełchatowskiego.
11.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/339/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Bełchatów oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
11.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/338/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie do zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych w ramach zadania pn. „Likwidacja źródeł niskiej
emisji na terenie Miasta Bełchatowa w ramach PONE”, sposób
jej rozliczenia oraz sposób kontroli.
11.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/337/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w Bełchatowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy w Bełchatowie. (Eugeniusza Kwiatkowskiego)
11.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/336/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bełchatowie. (Lecha i Marii
Kaczyńskich)
11.09.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/335/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bełchatowie. (Rotmistrza Witolda
Pileckiego)
11.09.2017 więcej