Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXIV/305/17 z dnia 27 kwietna 2017 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXI/275/17 w sprawie określenia
zakresu kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną
Rady Miejskiej w Bełchatowie w 2017 roku.
02.05.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/304/17 z dnia 27 kwietna 2017 r.
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Bełchatowie.
02.05.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/303/17 z dnia 27 kwietna 2017 r.
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w
Bełchatowie.
02.05.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/302/17 z dnia 27 kwietna 2017 r.
w sprawie odwołania Pani Ewy Gocel ze stanowiska Skarbnika
Miasta Bełchatowa.
02.05.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/301/17 z dnia 27 kwietna 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa.
02.05.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/300/17 z dnia 27 kwietna 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
02.05.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/299/17 z dnia 27 kwietna 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr L/390/10
Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Bełchatowa.
02.05.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/298/17 z dnia 27 kwietna 2017 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady i tryb
korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego
Centrum Sportu w Bełchatowie.
02.05.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/297/17 z dnia 27 kwietna 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Miasta
Bełchatowa.
02.05.2017 więcej
Uchwała nr XXXIV/296/17 z dnia 27 kwietna 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Miasta
Bełchatowa.
02.05.2017 więcej
1234