Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja
15.02.2017 więcej
Program współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
Program współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
12.01.2017 więcej
Raport o stanie oświaty 2016
Raport o stanie oświaty 2016
14.10.2016 więcej
Program Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2016-2018
Program Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata
2016-2018
21.09.2016 więcej
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta
Bełchatowa za rok 2015
29.04.2016 więcej
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Bełchatowa na lata 2014-2020
16.02.2016 więcej
Profilaktyka i Leczenie Uzależnień
Profilaktyka i Leczenie Uzależnień
09.02.2016 więcej
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. UCHWAŁA XI/70/15 RADY MIEJSKIEJ
W BEŁCHATOWIE
04.02.2016 więcej
12