2016-02-26

Staż, praktyka

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Warunki odbywania stażu określa art. 53 stawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. nr 142 poz. 1160
z późn. zm.)

 

_________________________________________________________

 

 

Praktykę zawodową organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Praktyka studencka jest uzupełnieniem wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowaniem do przyszłej pracy.

 

Osoby zainteresowane odbyciem stażu, praktyki zawodowej lub studenckiej w Urzędzie Miasta Bełchatowa prosimy o kontakt z Wydziałem Organizacyjnym: osobiście w pok. 425 (ul. Kościuszki 1), telefonicznie 44/733 51 95 lub mailowo: e.boguslawska@um.belchatow.pl. Podczas indywidualnej konsultacji zostaną Państwo poinformowani o możliwości i warunkach odbycia stażu lub praktyki.