2015-06-25

Status prawny

Ustrój gminy, zakres działania i zadania gminy regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz Statut Miasta Bełchatowa przyjęty Uchwałą Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. (Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 113, poz. 895) ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.Wojew.Łódzkiego 2016, pozycja 3405 z dnia 21 lipca 2016 r.)

Załączniki

  NR_L_390_10_STATUT_25_03.pdf 153,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala XXIII_204_16.pdf 88,11 KB (pdf) szczegóły pobierz