Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Zagospodarowanie terenów między bl.304,305,306,314,315,319,331,332,333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie”  
Przedmiot zamówienia
„Zagospodarowanie terenów między bl.304,305,306,314,315,319,331,332,333 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie”-roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-09-12  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-09-29 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 586400-N-2017 z dnia 12.09.2017r.  
Cpv
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

Wartość zamówienia:  297 962,20 PLN w tym 70 000,00 PLN wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego
dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...1.30.2017.pdf 291,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-str.tyt.-ZP.271.30.2017.pdf 241,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ -ZP.271.30.2017.docx 76,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-... - Kopia.docx 20,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie z art...luczenia.docx 22,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa -....24.2017.docx 13,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz osób.docx 13,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - wyk...ifikacje.docx 16,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz robót budowlanych.docx 14,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dolnośląskie schemat b.n..pdf 34,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kosztorys ślepy os...śląskie.pdf 2,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oprawa parkowa b.n..pdf 510,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oprawa uliczna b.n..pdf 528,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświetlenie - os. ...skie b.n..pdf 180,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PZT os. Dolnośląskie b.n..pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Słup parkowy b.n..pdf 159,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Słupy oświetleniowe b.n..pdf 777,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPECYFIKACJA TECHNI...śląskie.pdf 186,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wytyczne programu Sowa.pdf 2,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DOLNOŚLĄSKIE ZAGO...DAROWANIE.jpg 9,02 MB (jpg) szczegóły pobierz
  DOLNOŚLĄSKIE ZIELEŃ.jpg 8,08 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Teren między blokami - opis.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uprawnienia.pdf 1,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Teren osiedlowy - ...ec. drogi.pdf 848,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Teren osiedlowy - s...hitektura.pdf 676,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.docx 20,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Karta zatwierdzeń wyrobu.pdf 108,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar.pdf 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sposób obliczania.pdf 110,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa - projekt.pdf 493,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne.pdf 102,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o zatwierdz...ie wyrobu.pdf 102,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf 6,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...ŁOSZENIA.pdf 133,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sposób obliczania ...mianie %.docx 14,52 KB (doc) szczegóły pobierz