Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Budowa tematycznego placu zabaw Mały alpinista”  
Przedmiot zamówienia
„Budowa tematycznego placu zabaw Mały alpinista” -roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-09-11  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-09-26 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 586058-N-2017 z dnia 11.09.2017r.  
Cpv
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
 

Wartość zamówienia:  297 310,20 PLN w tym 70 000,00 PLN wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego
dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...1.28.2017.pdf 297,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ -str. tyt.- ZP...1.28.2017.pdf 242,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ -ZP.271.28.2017.docx 76,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-... - Kopia.docx 20,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie z art...luczenia.docx 22,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa -....24.2017.docx 13,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz osób.docx 13,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - wyk...ifikacje.docx 16,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz robót budowlanych.docx 14,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  01- PZT-1.pdf 2,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  02- Ukłąd urządzeń-1.pdf 978,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03- Układ nawierzchni-1.pdf 990,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - oświetlenie.pdf 4,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.docx 20,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Karta zatwierdzeń wyrobu.pdf 108,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt Wykonawczy-1.pdf 559,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar.pdf 71,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar - oświetlenie.pdf 105,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja - oświetlenie.pdf 81,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja techniczna.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sposób obliczania.pdf 107,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa - projekt.pdf 494,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne.pdf 101,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o zatwierdz...ie wyrobu.pdf 102,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...ŁOSZENIA.pdf 134,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf 6,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SPOSÓB OBLICZANIA ...ZMIANIE %.pdf 588,49 KB (pdf) szczegóły pobierz