Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
"Budowa placu zabaw na os. Dolnośląskim Biedronkowo"  
Przedmiot zamówienia
Budowa placu zabaw na os. Dolnośląskim Biedronkowo  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-09-11  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2017-09-26 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 585504-N-2017  
Cpv
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Wartość zamówienia wynosi 263 982,78 PLN, w tym 60 000,00 PLN wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...edronkowo.pdf 134,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-Strona tytuło...1.27.2017.pdf 243,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ na Budowę placu zabaw.docx 63,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa -...nia - ZP.docx 14,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-... - Kopia.docx 21,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - wyk...ifikacje.docx 17,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie z art...luczenia.docx 23,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz osób.docx 14,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz robót budowlanych.docx 15,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  BIEDRONKOWO KONCEPCJA.jpg 3,46 MB (jpg) szczegóły pobierz
  BIEDRONKOWO ZAGOSPODAROWANIE.jpg 4,1 MB (jpg) szczegóły pobierz
  BIEDRONKOWO ZIELEŃ.jpg 4,28 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Plac zabaw Biedronkowo - opis.pdf 1,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uprawnienia.pdf 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Biedronkowo - spec. drogi.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Biedronkowo - spec zieleń.pdf 336,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Biedronkowo - spec....hitektura.pdf 3,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.docx 20,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Karta zatwierdzeń wyrobu.pdf 108,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sposób obliczania.pdf 106,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa - projekt.pdf 492,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne.pdf 100,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o zatwierdz...ie wyrobu.pdf 102,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania do SIWZ i odp.pdf 510,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf 2,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sposób obliczania ...eny ofert.pdf 586,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...ŁOSZENIA.pdf 34,65 KB (pdf) szczegóły pobierz