Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Budowa tematycznego placu zabaw Wyspa piratów”  
Przedmiot zamówienia
„Budowa tematycznego placu zabaw Wyspa piratów” -roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-09-07  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-09-22 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 583461-N-2017 z dnia 07.09.2017r.  
Cpv
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

Wartość zamówienia:  166 674,80 PLN w tym 38 000,00 PLN wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy .

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego
dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

Załączniki

  SIWZ -strona tytuł...1.24.2017.pdf 219,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ -WIZ-I.271.24.2017.docx 75,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-... - Kopia.docx 20,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie z art...luczenia.docx 22,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa -....24.2017.docx 13,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz robót budowlanych.docx 14,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz osób.docx 13,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - wyk...ifikacje.docx 16,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy-....24.2017.docx 20,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Karta zatwierdzeń wyrobu.pdf 108,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Karty.pdf 3,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Mapa.pdf 878,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obmiar.pdf 574,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis.pdf 4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświetlenie PT.pdf 3,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt zagospodaro...ia terenu.pdf 1023,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar robót.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Przekrój.pdf 264,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rzut placu zabaw.pdf 691,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja.pdf 8,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja oświetlenie.pdf 218,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sposób obliczania.pdf 107,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa - projekt.pdf 492,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uprawnienia.pdf 426,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne.pdf 100,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o zatwierdz...ie wyrobu.pdf 102,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wypis i wyrys z mie...ego planu.pdf 10,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...1.24.2017.pdf 10,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf 6,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sposób obliczania ...mianie %.docx 14,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...ŁOSZENIA.pdf 134,38 KB (pdf) szczegóły pobierz