Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
"Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku" zadanie "Ogrody użyteczne - Jabłoniowy Sad" - część II, obejmująca: budowę ciągów nawierzchni parkowych, budowę instalacji elektrycznych, remont kładki, budowę postumentu pod rzeźbę jabłka oraz: dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych i mała architektura na szlakach turystycznych.  
Przedmiot zamówienia
"Energia, natura i tradycja-na bełchatowskim szlaku" zadanie "Ogrody użyteczne-Jabłoniowy Sad"-część II,obejmująca: budowę ...  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
30.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-09-04  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2017-09-19 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 582673-N-2017 z dnia 04.09.2017  
Cpv
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 1 380 220,35 PLN, w tym 300 000,00 PLN wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 

Załączniki

  Grupa kapitałowa -....26.2017.docx 14,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZBIORCZE ZESTAWIENI...1.26.2017.pdf 508,45 KB (pdf) szczegóły pobierz