Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
"Ogrody użyteczne - Jabłoniowy Sad" - nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich, instalacja nawadniająca, elementy małej architektury ogrodowej, stanowiącego I część przedsięwzięcia pn. "Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku"  
Przedmiot zamówienia
"Ogrody użyteczne-Jabłoniowy Sad" -nasadzenia drzew , krzewów i innych roślin wieloletnich, instalacja nawadniająca, ...  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-08-28  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2017-09-12 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 578481-N-2017  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 568 846,31 PLN w tym zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP o wartości szacunkowej 189 000,00 PLN.

Załączniki

  Zbiorcze zestawieni...1.23.2017.pdf 528,5 KB (pdf) szczegóły pobierz