Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Żabiej do ul. Warszawskiej oraz zjazdów w ul. Żabiej wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej - etap I i etap II"  
Przedmiot zamówienia
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Żabiej do ul. Warszawskiej oraz zjazdów w ul. Żabiej wraz z oświetleniem ...  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
11.500,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-08-28  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2017-09-13 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 577846-N-2017 z dnia 28.08.2017  
Cpv
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Wartość zamówienia wynosi 581 745,66 PLN

Załączniki

  Grupa kapitałowa -....22.2017.docx 14,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZBIORCZE zestawieni...1.22.2017.pdf 557,56 KB (pdf) szczegóły pobierz