Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Mazowieckiej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim”  
Przedmiot zamówienia
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Mazowieckiej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Realizacja inwes..  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-07-07  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-07-26 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 546107-N-2017  
Cpv
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załaczniki do SIWZ. Wartosć zamówienia wynosi 468 723,56 PLN

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...07-N-2017.pdf 123,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Strona tytułowa.pdf 212,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa -....14.2017.docx 14,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-... - Kopia.docx 21,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - wyk...ifikacje.docx 17,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie z art...luczenia.docx 23,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz osób.docx 14,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz robót budowlanych.docx 15,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  KN ciąg pieszo row...Mazowicka.pdf 187,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kryteria oceny ofert.pdf 165,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB ciąg pieszo ro... 2 profil.pdf 608,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB ciąg pieszo ro...czegóły.pdf 310,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB ciąg pieszo ro...r 4 zjazd.pdf 407,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB ciąg pieszo ro...przekroje.pdf 699,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB ciąg pieszo ro...rys. nr 6.pdf 367,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB ciąg pieszo ro...od terenu.pdf 2,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PB ciag pieszo rowe... geotech..pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PB ciąg pieszo-row...ej - opis.pdf 2,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan wycinki drzew Mazowiecka.pdf 893,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt oznakowania...azowiecka.pdf 2,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt umowy - ci...azowiecka.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ST- ciąg pieszo-ro...azowiecka.pdf 2,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.docx 16,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ na Budowę ci...werowego.docx 59,87 KB (doc) szczegóły pobierz