Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie nakładek bitumicznych i nawierzchni emulsyjno-grysowych na drogach gminnych będących w zarządzie Miasta Bełchatowa  
Przedmiot zamówienia
Wykonanie nakładek bitumicznych i nawierzchni emulsyjno-grysowych na drogach gminnych będących w zarządzie Miasta Bełchatowa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
19.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-07-07  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-07-25 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 546855-N-2017  
Cpv
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Wartość zamówienia wynosi 844 384,87 PLN w tym 200 000,00 PLN wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...nakładek.pdf 138,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-Strona tytułowa.pdf 223,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - na Wykonanie....16.2017.docx 63,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy ...1.16.2017.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa -....16.2017.docx 14,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-... - Kopia.docx 21,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - wyk...ifikacje.docx 17,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie z art...luczenia.docx 23,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz narzędzi - W....16.2017.docx 13,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz osób.docx 14,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz robót budowlanych.docx 15,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  przedmiar.pdf 2,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sposób obliczania.pdf 402,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SST.docx 271,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  umowa-projekt.docx 38,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  warunki techniczne ...przetargu.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  emulsyjno-grysowe.pdf 778,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bl 101-105.pdf 572,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bl 135-136,ul Bony,bl 341.pdf 444,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rejon bl 111.pdf 173,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Targowisko Miejskie.pdf 174,37 KB (pdf) szczegóły pobierz