Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Ogrody użyteczne – Jabłoniowy Sad” – nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich, instalacja nawadniająca, elementy małej architektury ogrodowej, stanowiącego I część przedsięwzięcia pn. „Energia, natura, tradycja – na bełchatowskim szlaku”  
Przedmiot zamówienia
„Ogrody użyteczne – Jabłoniowy Sad” – nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich... - roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-07-07  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-07-24 10:00  
Numer zgłoszenia
Numer ogłoszenia o zamówieniu 546851-N-2017 z dnia 07.07.2017 r.  
Cpv
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232120-9 Roboty nawadniające
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

Zamówienie jest współfinansowane do  85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. Projekt pn. „Energia, natura i tradycja –na bełchatowskim szlaku”.

Wartość zamówienia: 568 846,31 PLN,

w tym 189 000,00 PLN wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy

 

Załączniki

  ogłoszenie o zamó...1.15.2017.pdf 292,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Strona tytułowa SIWZ.pdf 300,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ -WIZ-I.271.15....iowy sad.docx 68,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy ...oiowy sad.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-...oetapowe.docx 21,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie z art...luczenia.docx 23,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa -....15.2017.docx 14,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz robót budowlanych.docx 15,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz osób.docx 14,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - wyk...ifikacje.docx 17,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  I. PROJEKT ZAGOSPOD... przetarg.pdf 3,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  I. PROJEKT ZAGOSPOD...ACJA 2016.pdf 3,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  II. PROJEKT DRÓG I...CAJA 2016.pdf 3,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  II. PROJEKT WYKONAW... przetrag.pdf 3,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  III. PROJEKT MAŁEJ...ACJA 2016.pdf 4,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  III.1 .PROJEKTY MA...0_A1_2016.pdf 2,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  III.2. PODPORA NA P...A 1_25_A1.pdf 1,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IV. PROJEKT ZIELENI...ACJA 2016.pdf 3,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Karta zatwierdzeń wyrobu.pdf 54,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  mapa instalacja elektryczna.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  mapa projekt przył...iągowego.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  opis techniczny ins...ktrycznej.pdf 273,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis techniczny ins...niającej.pdf 4,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS TECHNICZNYZ UPR.pdf 6,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt umowy.pdf 201,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar zieleń.pdf 746,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przedmiary robót n... ofertowy.pdf 147,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przedmiary robót z... ofertowy.pdf 108,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  schemat połączeń...trycznego.pdf 131,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sposób obliczania ...ej oferty.doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz
  ST instalacja elektryczna.pdf 207,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ST mała architektura.pdf 3,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ST system nawadniający.pdf 239,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ST zieleń.pdf 321,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V. ROZWINIĘCIA PRO...ACJA 2016.pdf 2,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki techniczne.pdf 143,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o zatwierdz...ie wyrobu.pdf 48,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki do umo...aklejkami.pdf 127,26 KB (pdf) szczegóły pobierz