Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
"Budowa dwóch dróg obsługujacych działki po stronie wschodniej ul. Dolnej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem" w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna"  
Przedmiot zamówienia
Budowa dwóch dróg obsługujących działki po stronie wschodniej ul. Dolnej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ...  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
8.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-03-09  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-03-27 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu nr 40276-2017 z dnia 2017-03-09  
Cpv
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233140-2 Roboty drogowe
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Wartość zamówienia 276 807,16 PLN

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó... nr 40276.pdf 144,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-Strona tytułowa.pdf 229,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ na Budowę dwóch dróg.docx 60,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.docx 16,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Grupa kapitałowa -...1.6.2017.docx 14,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-z-art-...oetapowe.docx 21,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie - wyk...ifikacje.docx 17,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie z art...luczenia.docx 23,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz osób.docx 13,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz robót budowlanych.docx 15,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  KN Dolna b. elektryczna.pdf 96,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KN Dolna b. drogowa.pdf 271,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt umowy ul. Dolna.pdf 9,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW cz. opisowa ul. Dolna dr.pdf 4,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW cz. opisowa ul. Dolna el..pdf 6,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW cz. opisowa ul. Dolna kd.pdf 5,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 1 mapa dc pr... Dolna dr.pdf 795,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 1 mapa dc pr... Dolna kd.pdf 767,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 1 plan sytua... Dolna el.pdf 841,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 1 proj. zago... Dolna dr.pdf 938,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 1 proj. zago... Dolna kd.pdf 914,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 1 przekroje ... Dolna dr.pdf 559,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 1 przekroje ... Dolna dr.pdf 333,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 1profil pod... Dolna dr.pdf 324,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 2 mapa dc pr... Dolna kd.pdf 760,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 2 mapa dc pr... Dolna dr.pdf 774,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 2 plan sytua... Dolna el.pdf 907,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 2 profil pod... Dolna dr.pdf 321,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 2 proj. zago... Dolna kd.pdf 925,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 2 proj. zago... Dolna dr.pdf 920,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 2 przekroje ... Dolna dr.pdf 540,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD 2 przekroje ...Doolna dr.pdf 463,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD1 zjazd szcze... Dolna dr.pdf 464,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW DOD2 zjazd szcze... Dolna dr.pdf 464,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW Informacja BIOZ ... Dolna dr.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW Informacja BIOZ ... Dolna kd.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW opinia geotechni...na dr, kd.pdf 3,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW remont zjazdów ... Dolna dr.pdf 327,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW schemat ideowy o... Dolna el.pdf 300,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW tabela rzędnych... Dolna kd.pdf 318,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW uygodnienia kd.pdf 610,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW uzgodnienia dr.pdf 4,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW uzgodnienia el..pdf 2,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PW wpust deszcz rys... Dolna kd.pdf 369,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PW wpust deszczowy ... Dolna kd.pdf 539,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SST ul. Dolna dr i sanit..pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SST ul. Dolna elktr..pdf 5,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SST ul. Dolna str. ... i sanit..pdf 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SST ul. Dolna str. .... elektr..pdf 429,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki Techniczne ul. Dolna..pdf 3,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania do SIWZ i odp.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytanie do SIWZ i odp.pdf 271,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytanie do SIWZ i odp..pdf 254,79 KB (pdf) szczegóły pobierz