Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 484 w ramach zadania inwestycyjnego: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej”  
Przedmiot zamówienia
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej ... - roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
18.000,00 PLN  
Ogłaszający
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
bełchatowski  
Ulica
ul. Kościuszki  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-02-27  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-03-14 10:00  
Numer zgłoszenia
Numer ogłoszenia o zamówieniu 32354-2017 z dnia 27.02.2017 r.  
Cpv
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

 

Wartość zamówienia: 606 753,19 PLN

Załączniki

  ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf 703,07 KB (pdf) szczegóły pobierz