2016-03-04

Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z
zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych

Forma wnoszenia podania sprawy: pisemne złożenie wniosku według załączonego formularzaw Wydziale Rozwoju Miasta (WRM) pok. 301 (II piętro), ul. Kościuszki 1
Wymagane dokumenty:

wniosek o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

- powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- powyżej 18% zawartości alkoholu;
Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów: dowolny
Opłaty: -
Jednostki/Komórki współpracujące: -
Forma zakończenia sprawy: Decyzja o wygaszeniu zezwoleń
Termin załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Informacje dodatkowe: -

 

Podstawa prawna:

 -Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Pracownik odpowiedzialny: Płuska Michał, Sternicka Henryka
Numer pokoju: 301,302 (II piętro)
Telefon: 44/733 51 60, 44/733 51 89
Adres: ul. Kościuszki 1
Komórka organizacyjna: Wydział Rozwoju Miasta (WRM)

 

Załączniki

  III - 8 karta.doc 141,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  III - 8 wniosek.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz