Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie - Komunikacji Miejskiej Autobusowej za 2016 r.
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu
świadczenia usług publicznych w Komunikacji Miejskiej
Autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa w 2016 roku.
13.04.2017 więcej
10.06.2016 więcej
Sprawozdanie - Komunikacji Miejskiej Autobusowej za 2015 r.
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu
świadczeń usług publicznych w Komunikacji Miejskiej
Autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa w 2015 r.
15.04.2016 więcej
01.03.2016 więcej
Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1
Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1
04.02.2016 więcej
Centrum Rehabilitacji Dzieci PRZYSTAŃ - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2
Budżet Obywatelski - Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań -
przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki
rehabilitacyjnej
20.01.2016 więcej