2017-01-23

Plan postępowań o udzielenie zamówień
powyżej 30 000,00 EURO

Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym.

Załączniki

  Plan postępowań o...amówień.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz