2017-01-31

Petycja z dnia 26.01.2017 r.

PRZEDMIOT PETYCJI
(skan petycji w załączniku)
 

DATA ZŁOŻENIA PETYCJI

OPINIE W PRZEDMIOCIE PETYCJI   

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI

SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI

Petycja dotycząca zmian dostosowania Szkoły Podstawowej nr 9 do nowego ustroju szkolnego w związku z przygotowanym przez Miasto Bełchatów projektem Uchwały Rady Miejskiej. 26.01.2017   25.04.2017  

 

Załączniki

  Petycja z dnia 26.01.2017r..pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz