2017-01-12

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje o rozpoczęciu prac nad uruchomieniem sms-owego/mailowego systemu powiadamiania o terminie zapłaty zobowiązań, o powstałych zaległościach lub nadpłatach w podatkach i opłatach stanowiących dochód Miasta Bełchatowa.

Druki oświadczeń zostaną Państwu doręczone wraz z decyzjami ustalającymi wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017r.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć otrzymywania w przyszłości informacji o wysokości Państwa zobowiązań w stosunku do Urzędu Miasta Bełchatowa lub o posiadanych nadpłatach za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na nr telefonu komórkowego, e-mailem na adres poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy
o wypełnienie i podpisanie przesłanego druku oświadczenia, który również znajduje się na naszej stronie internetowej belchatow.bip.gov.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne oraz  dostarczenie go:

-   do Urzędu Miasta Bełchatowa  (pok. 111, 112, 129 lub Kancelaria Ogólna);

-   pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Finansowy, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów;

-   za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP, na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP.

       Oświadczenia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail nie będą akceptowane.

       Do pobrania interaktywny druk oświadczenia

Załączniki

  Oświadczenie o zgo...adamianie.pdf 161,87 KB (pdf) szczegóły pobierz