Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Promowanie trzeźwego stylu życia poprzez zajęcia terapeutyczno - sportowe
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Promowanie trzeźwego
stylu życia poprzez zajęcia terapeutyczno - sportowe.
20.09.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ochrony
zdrowia, wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta
Bełchatowa w ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa
06.09.2017 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o przystąpieniu do opracowania projektu - Strategia adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa stanowi informację
publiczną o przystąpieniu do opracowania przez Instytut Ochrony
Środowiska w Warszawie Strategii adaptacji do zmian klimatu
miasta Bełchatowa
12.09.2017 więcej
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Działania profilaktyczne w ramach festynu profilaktycznego "Zdrowa Niedziela".
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działania
profilaktyczne w ramach festynu profilaktycznego "Zdrowa
Niedziela".
28.08.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizaję zadania publicznego pn. Zakup transporterów tarcz celem przeprowadzenia Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich "Puchar Jesieni" Bełchatów 2017
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego pn. "Zakup transporterów tarcz celem przeprowadzenia
Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich "Puchar Jesieni" Bełchatów
2017"
23.08.2017 więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PGN
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PGN
27.04.2017 więcej
Informacja o zmianie nazwy ulicy
ul. ks. Teodora Kwarto
08.12.2016 więcej
12