Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego
o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone
na pasy dróg publicznych
14.06.2017 więcej
11.07.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
działka nr 458/1 obręb 14; działka nr 459/1 obręb 14.
11.07.2017 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o wydaniu w dniu
2017-07-07 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:
ZOŚ.6220.2.2017
13.07.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu, pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
sekcjach piłki nożnej i zapasów
05.07.2017 więcej
123