Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie
usług publicznych - Świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Miasta Bełchatowa.
04.10.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na
członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania
składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
15.11.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku", powołania Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu "Wolontariusz Roku"
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku",
powołania Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu
"Wolontariusz Roku"
15.11.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia Konkursu "Dobrodziej Roku", powołania Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu "Dobrodziej Roku"
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia Konkursu "Dobrodziej Roku",
powołania Kapituły oraz wprowadzenia Regulaminu Konkursu
"Dobrodziej Roku"
15.11.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego pn. Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i samotnych
21.11.2017 więcej
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Czynny Senior = Zdrowy Senior
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego pn. Czynny Senior = Zdrowy Senior
21.11.2017 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Szlakiem Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Szlakiem
Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki
21.11.2017 więcej
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wigilia dla osób zagrozonych wykluczeniem społecznym i samotnych
Protokół z przyznania dotacji na realizację zadania
publicznego pn. Wigilia dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i samotnych
21.11.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
18.10.2017 więcej
123