Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
07.02.2017 więcej
22.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
działki nr 276/2, 276/4, 276/7, 276/9 obr.15
22.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
działki nr 305/2 i 306/2 obr.11
22.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
działka nr 65/7 i 72/1 obr.09
22.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
działka nr 166/3, 166/4, 166/6 obr.04
22.03.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z
realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartego
konkursu ofert w 2016 roku
14.03.2017 więcej
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bełchatowa
- "Ujęcie wody"; - fragmenty miasta Bełchatowa; - osiedle
Domiechowice w Bełchatowie - "Oczyszczalnia ścieków"
09.03.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2017
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie lub
finansowanie zadań publicznych zleconych w ramach otwartego
konkursu ofert na rok 2017
03.03.2017 więcej
123