Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
07.02.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
- część działki nr 98 obręb 10; - część działki nr
1056/1 obręb 05
20.04.2017 więcej
19.04.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2017"
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie
Bełchatowa lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2017"
20.04.2017 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających" dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć
korekcyjno - usprawniających" dla osób zameldowanych i
zamieszkałych na terenie Bełchatowa
14.04.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego
dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej - ul.
Kopeckiego w Bełchatowie"
14.04.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484"
14.04.2017 więcej
123