Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w
Bełchatowie
16.03.2017 więcej