Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 222/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły
Podstawowej nr 8 im. J. Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w
Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w roku szkolnym 2016/2017.
13.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 202/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko Koordynatora Centrum
Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa
22.06.2017 więcej
Radosław Wodziński
Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
PGM w Bełchatowie
22.05.2017 więcej