Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 337/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej dotyczącej rozbiórki
budynku gospodarczego położonego przy ul. Wojska Polskiego 11,
na działkach nr 237/21 oraz 644/2 w obrębie 12 m. Bełchatów
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 336/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej dotyczącej rozbiórki
komórek gospodarczych położonych przy pl. Wolności 21, na
działce nr 360/4 w obrębie 10 m. Bełchatów
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 335/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do
likwidacji przez Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 334/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środka
trwałego zgłoszonego do likwidacji przez Zespół ds. Zieleni
Miejskiej i Ochrony Środowiska
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 328/2017 z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds.
infrastruktury informacji przestrzennej w Wydziale Geodezji i
Architektury w Urzędzie Miasta Bełchatowa
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 285/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 222/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły
Podstawowej nr 8 im. J. Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w
Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w roku szkolnym 2016/2017.
13.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 202/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko Koordynatora Centrum
Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa
22.06.2017 więcej
Radosław Wodziński
Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
PGM w Bełchatowie
22.05.2017 więcej