Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 428/2017 z dnia 11.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
15.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 407/2017 z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
11.12.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/400/17 z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
11.12.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/399/17 z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
11.12.2017 więcej
Uchwała Nr II/244/2017 RIO z dnia 19.10.2017 r.
Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej
informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I
półrocze 2017 roku
16.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 368/2017 z dnia 27.10.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
07.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 367/2017 z dnia 27.10.2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 347/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
07.11.2017 więcej
Umorzenia niepodatkowe w III kwartale 2017 roku
Decyzje dotyczące umorzeń niepodatkowych należności
budżetowych w III kwartale 2017 roku
31.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLI/378/17 z dnia 26.10.2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Bełchatowa
31.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLI/379/17 z dnia 26.10.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
31.10.2017 więcej