Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 313/2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
12.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 312/2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa
wyróżniającym się nauczycielom z okazji dnia Edukacji
Narodowej w roku 2017
12.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 311/2017 z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora
Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Bełchatowa
12.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 310/2017 z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
07.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 309/2017 z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2017 roku zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia,
wybranego do realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w
ramach IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa
07.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 308/2017 z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie ustalenia obiegu dokumentów związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Bełchatowa
07.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 307/2017 z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
06.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 306/2017 z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego
06.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 305/2017 z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
06.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 304/2017 z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie powałania Komisji do przeprowadzenia wstępnej
formalnej weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta
Miasta Bełchatowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 roku
06.09.2017 więcej