Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 161/2017 z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
12.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 160/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu
CLIMCITIES, polegającego na opracowaniu strategii adaptacji do
zmian klimatu dla Bełchatowa
11.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 159/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, wybranego do
realizacji przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach
IV Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa
09.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 158/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania
publicznego z zakresu ochrony zdrowia, wybranego do realizacji
przez mieszkańców Miasta Bełchatowa w ramach IV Budżetu
Obywatelskiego Bełchatowa
09.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 157/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację budynku
gospodarczego o nr inwentarzowym 109/785 położonego przy ul.
9-Maja 4 na działce nr 140/2 obr.13 Miasta Bełchatowa
09.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 156/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
09.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 155/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
09.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 154/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
09.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 153/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
09.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 152/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
09.05.2017 więcej