Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 171/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu oświaty i wychowania
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 170/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 264/2016 z dnia 10 października
2016 roku
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 169/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 300/2008 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie "Instrukcji
obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa"
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 168/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia
dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z Urzędu
Miasta Bełchatowa
23.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 167/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania
publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na 2017
rok ogłoszonego Zarządzeniem Nr 129/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie ochrony zdrowia - zadanie pod nazwą: "Organizacja
zajęć korekcyjno - usprawniających" dla osób zameldowanych i
zamieszkałych na terenie Bełchatowa
23.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 166/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Prowadzenie
na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka "Kibice Razem 2017"
23.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 165/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych na majątek Miasta
Bełchatowa.
23.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 164/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
23.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 163/2017 z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej co do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do
likwidacji przez Zespół ds. Informatyki oraz Zespół ds.
Ewidencji Majątku Miasta
17.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 162/2017 z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie mieszkaniowej listy uzupełniającej
17.05.2017 więcej