Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 262/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
09.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 261/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środków trwałych zgłoszonych do
likwidacji przez Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony
Środowiska
09.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 260/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
09.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 259/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
09.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 258/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr
8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w
Bełchatowie
09.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 257/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr
3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie
09.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 256/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2017
r. w roku szkolnym 2017/2018 oddziału integracyjnego wychowania
przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z
oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
09.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 255/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 253/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
Miasta Bełchatowa na 2017 rok
09.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 254/2017 z dnia 01 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2017 roku zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i
zapasów
09.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 253/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
04.08.2017 więcej