Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 323/2017 z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania i
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 322/2017 z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 321/2017 z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny stanu
zużycia i przydatności środka trwałego zgłoszonego do
likwidacji przez Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony
Środowiska
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 320/2017 z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację budynków
położonych na działkach nr 543/2, 689/4, 689/5 w obrębie 9
m. Bełchatów przy ul. Pabianickiej 30 i 32.
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 319/2017 z dnia 18 września 2017 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia obiegu dokumentów
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta
Bełchatowa
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 318/2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000
euro, określenia jej organizacji, składu, trybu jej prac,
zakresu obowiązków jej członków.
15.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 317/2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok.
14.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 316/2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta
Bełchatowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
14.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 315/2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia zasad kwalifikacji punktowej w odniesieniu
do wniosków w sprawach mieszkaniowych
12.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 314/2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
12.09.2017 więcej