Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 333/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 332/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 331/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 330/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 329/2017 z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 328/2017 z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko podinspektora ds.
infrastruktury informacji przestrzennej w Wydziale Geodezji i
Architektury w Urzędzie Miasta Bełchatowa
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 327/2017 z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i
spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta
Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu
23-09-2017 r. o godzinie 17.00 przy ul. Sportowej 3 w
Bełchatowie
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 326/2017 z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2017
roku oddziału integracyjnego na poziomie klasy I w III Liceum
Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Samorządowego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w
Bełchatowie
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 325/2017 z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
jednostce budżetowej - Miejskiemu Centrum Sportu w Bełchatowie
20.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 324/2017 z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie majątku
ruchomego na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych "PRZYSTAŃ"
20.09.2017 więcej