Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 182/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
09.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 181/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Bełchatowa
09.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 179/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa 2017 rok.
02.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 178/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w
Urzędzie Miasta Bełchatowa.
02.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 177/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 176/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia" Instrukcji w zakresie ewidencji,
umarzania i udokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz
wartościami niematerialnymi i prawnymi"
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 175/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na fizyczną likwidację pawilonu
handlowo-usługowego położonego przy ul. Wieczorkiewicza, na
os. Wolność, na działce nr 363/5 obręb 10 Miasta Bełchatowa
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 174/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu ochrony zdrowia
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 173/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu oświaty i wychowania
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 172/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
01.06.2017 więcej