Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 272/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2017
r. w roku szkolnym 2017/2018 oddziału integracyjnego na pozionoe
klasy II w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z
oddziałami imtegracyjnymi w Bełchatowie
16.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 271/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
16.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 270/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
10.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 269/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie
pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017
r. - "Wyprawka szkolna".
10.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 268/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w
Bełchatowie Pani Marii Łazugi
10.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 267/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie Pani Marii Łazugi
10.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 266/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie Pani
Agnieszki Wacheckiej
10.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 265/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie Pani
Agnieszki Wacheckiej
10.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 264/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie wspólnego zamówienia publicznego na: "Zakup energii
elektrycznej dla Miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek
organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków,obiektów
użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji
świetlnej"
09.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 263/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
09.08.2017 więcej