Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 192/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową
częścią gruntu w drodze przetargu
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 191/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową
częścią gruntu w drodze przetargu.
20.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 190/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
20.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 189/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
16.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 188/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko inspektora ds. utrzymania
dróg w zepole ds. Infrastruktury Technicznej Miasta w Urzędzie
Miasta Bełchatowa
12.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 187/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum
Regionalnego w Bełchatowie za rok 2016
09.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 186/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie za rok 2016
09.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 185/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie za rok 2016
09.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 184/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury o ochrony dziedzictwa narodowego
09.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 183/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 314/2015 z dnia 14 października
2015 roku
09.06.2017 więcej