Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 281/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie
23.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 280/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
23.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 279/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie
23.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 278/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 345/2016 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie „Zasad
realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług
przez jednostki budżetowe Miasta Bełchatowa”.
23.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 277/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/2017 Prezydenta Miasta
Bełchatowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Instrukcji w
zakresie sporządzania, kontroli i ewidencji
dokumentacji dotyczącej scentralizowanego rozliczenia podatku
od towarów i usług Miasta Bełchatowa
23.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 276/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów
dotyczących aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bełchatowa
23.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 275/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Bełchatowa na
2018 rok
23.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 274/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2017 rok
23.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 273/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2017 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi pn. "Prowadzenie jadłodajni dla mieszkanów
Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym"
18.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 272/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2017
r. w roku szkolnym 2017/2018 oddziału integracyjnego na pozionoe
klasy II w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z
oddziałami imtegracyjnymi w Bełchatowie
16.08.2017 więcej