Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 293/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko audytora wewnętrznego w
Urzędzie Miasta Bełchatowa
25.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 292/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków
trwałych zgłoszonych do likwidacji przez Zespół ds. Zieleni
Miejskiej i Ochrony Środowiska
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 291/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej dotyczącej rozbiórki
budynków położonych na działkach nr 543/2, 689/4 i 689/5 w
obrębie 9 m. Bełchatów przy ul. Pabianickiej 30 i 32.
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 290/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadania publicznego
zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 289/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie nabycia na własność nieruchomości w drodze
darowizny
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 288/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie nieskorzystanie z prawa pierwokupu
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 287/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 286/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 284/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
24.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 283/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2017
r. w roku szkolnym 2017/2018 oddziału integracyjnego na poziomie
klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z
oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie
24.08.2017 więcej