Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 203/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie przyznania nagród pieniężnych Prezydenta Miasta
Bełchatowa dla osób, które swoją działalnością
przyczyniły się do rozwoju sportu w Bełchatowie.
27.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 201/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych,przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa.
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 200/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 199/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 198/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 197/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 196/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 195/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 194/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 193/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości składającej się z trzech
lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze
przetargu
21.06.2017 więcej