Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 302/2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta
Bełchatowa
01.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 301/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.
01.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 300/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2017 roku.
01.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 299/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Bełchatowie i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla
których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I
półrocze 2017 roku.
01.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 298/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowych
na dofinansowanie do zmiany źródeł ciepła w budynkach i
lokalach mieszkalnych w ramach zadania pn. "Likwidacja źródeł
niskiej emisji na terenie Miasta Bełchatowa w ramach PONE"
31.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 297/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadania
pn. "Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta
Bełchatowa w ramach PONE"
31.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 296/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
31.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 295/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
31.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 294/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
31.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 293/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
procedury naboru na wolne stanowisko audytora wewnętrznego w
Urzędzie Miasta Bełchatowa
25.08.2017 więcej