Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 363/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Bełchatowa Komisji
Inwentaryzacyjnej oraz Przewodniczących Zespołów spisowych
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 362/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku jednostce
organizacyjnej- Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 9 w
Bełchatowie
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 361/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 360/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 359/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej
25.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 358/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 357/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w przedszkolach samorządowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 356/2017 z dnia 23 października 2017 r.
sprawie powołania Komisji do opiniowania i rozpatrywania
wniosków w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 355/2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie przyznania Nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa
wyróżniającym się pracownikom i animatorom kultury.
17.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 354/2017 z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia środków trwałych - budowli w
postaci przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji
sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej na majątek
Miasta Bełchatowa
17.10.2017 więcej