Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 223/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły
Podstawowej nr 3 im.Żołnierzy POW w Bełchatowie ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym
2016/2017
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 222/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły
Podstawowej nr 8 im.Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w
Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w roku szkolnym 2016/2017
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 221/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2017 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i
sportu, pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach
piłki nożnej i zapasów
13.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 220/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
13.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 219/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
zleconego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
13.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 218/2017 z dnia 30.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 218/2017 z dnia 30.06.2017 r.
07.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 217/2017 z dnia 30.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 217/2017 z dnia 30.06.2017 r.
07.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 216/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie
Pani Ewy Kępy
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 215/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie Pani
Edyty Jasińskiej
28.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 214/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie Pani
Edyty Jasińskiej
28.06.2017 więcej